Ondernemend Beringe

Ondernemend Beringe | algemeen nieuws

Concept Planvorming Industriegebied Beringe

algemeen nieuws >>

“De herstructurering van het industrieterrein Beringe zal door gemeente worden opgepakt.

Het is de bedoeling dat DO en Ondernemers hierbij worden betrokken.

Gemeente gaat dit als een apart project uitwerken hierbij zal ook de kop van de Noordervaart worden betrokken.

 

Er zal waarschijnlijk nog voor de zomer een terugkoppeling Structuurvisie plaats vinden.

Dat moment wil de gemeente gebruiken om een soort werkgroep voor bovenstaande te formeren.

 

Bedoeling is dat Structuurvisie eind dit jaar wordt vastgesteld door gemeenteraad.

 

 

Dan zal medio 2015 het project voor herstructurering industrieterrein en alles wat daar bij hoort worden gestart”.Concept Planvorming Industriegebied Beringe                                      29-04-2014

 

 

Waarom nu oppakken/plannen maken?

 

Er komen grote ontwikkelingen af op Beringe in de komende jaren o.a.

 

= Uitbreiding industrieterrein Beringe i.v.m. Uitbreiding DHL

= Overdracht Noordervaart van Rijksoverheid naar Waterschap.

= Structuurvisie 2012-2025 Gemeente Peel en Maas voor kernen en bedrijventerreinen, project Ingrid van Enckevort.

= Ter revitalisering aangewezen terreinen Peel en Maas, o.a. Industrieterrein Baarlo, Sif locatie Panningen en Industrieterrein Beringe. 2011 besproken met Willy Schers.

 

 

Wat kan dit gaan betekenen voor Beringe?

 

= Opwaardering van het gehele terreinaanzicht langs de weg Beringe – Meijel.

= Verbetering bestaande in- en uitritten.

= Herstructurering Kop van Beringe met o.a. Obelisk, Vios, etc.

= Natuurcompensatie b.v. parkachtige doortrekking aan oostzijde onvoltooide Noordervaart tot kruising met Kaumeshoek.

=

=

 

Wie zijn belanghebbenden en wie kan er in meedenken?

 

= Beringe, DorpsOverleg Beringe.

= Gemeente Peel en Maas.

= Provincie Limburg.

= Waterschap Limburg.

= Ondernemers Beringe.

= Heidemij/ en Boei Industrieel Erfgoed.

= Aanwonenden en andere belanghebbenden.

=

=

 

Samengevat is dit een enorm project in Beringe en een groot aantal jaren in beslag zal nemen. Het is tevens een project waar vele miljoenen euro's in omgaan en die grote invloed kunnen hebben op het leefmilieu in Beringe.

Het daarom van eminent belang dat alle Beringse inwoners daar over kunnen meedenken en een duidelijke stem in hebben.

Terug

recent nieuws

16-12 | Dubieuze zaken industrieterreinen Limburg

Beste ondernemers van Beringe,

...

lees verder
23-05 | Concept Planvorming Industriegebied Beringe

“De herstructurering van het industrieterrein Beringe zal...

lees verder