Ondernemend Beringe

Ondernemend Beringe | nieuws KVO

KVO vergadering

KVO vergadering maandag 5 november en schouw bedrijventerrein Beringe.

Lees verder
Plan van aanpak

In onderstaand document vindt u het plan van aanpak met betrekking tot KVO.

Lees verder
Bijeenkomst 5 november

De volgende bijeenkomst KVO staat gepland op maandag 5 november. Aansluitend vindt er een rondgang plaats over het bedrijventerrein in Beringe.

Lees verder
Meldpunt zwerfafval

Heeft u een verdachte situatie gezien of wilt u een melding doen van nalatig groenonderhoud, graffiti of andere zaken?

U als ondernemer weet wat er leeft op het bedrijventerrein. Meld daarom:

* criminaliteit

* brand

* beheer en onderhoud

Hierdoor worden problemen sneller opgelost en wordt de veiligheid en leefbaarheid vergroot.

Lees verder
Regeling Veiligheid Kleine Bedrijven verlengd

De regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) is met twee jaar verlengd.
Hierdoor kunnen kleine ondernemers ook in 2012 en 2013 bij de overheid terecht voor financiële ondersteuning bij het uitvoeren van een veiligheidsscan en bij het nemen van de geadviseerde maatregelen om hun bedrijf te beveiligen.

Lees verder
AED op industrieterrein Beringe

Begin 2012 zal er een AED aanwezig zijn op het industrieterrein van Beringe.

Lees verder
Afsluiting pad langs kanaal

Eindelijk is het pad langs het kanaal dan afgesloten voor onbevoegden.

Lees verder
Hercertificatie KVO Beringe

Ondernemend Beringe is gehercertificeerd voor het KVO certificaat.

Lees verder

recent nieuws

16-12 | Dubieuze zaken industrieterreinen Limburg

Beste ondernemers van Beringe,

...

lees verder
23-05 | Concept Planvorming Industriegebied Beringe

“De herstructurering van het industrieterrein Beringe zal...

lees verder